Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je PIKA. Kevin Jazbinšek s.p.., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. Navedeno pomeni, da je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje posameznega dela ali celotne vsebine spletnega mesta.

Izjemoma je dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Posredovanje osebnih podatkov in vaša zasebnost

Med spletnim vpisnim postopkom nwww.pika360.si (PIKA. Kevin Jazbinšek s.p., Rogaška cesta 25, 3240 Šmarje pri Jelšah, v nadaljevanju upravljalec osebnih podatkov ali upravljalec) in tudi siceršnjim obiskom spletne strani, nam (lahko) posredujete določene osebne podatke, s katerimi smo dolžni rokovati (zbiranje, shranjevanje, urejanje, brisanje) v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

Dostopnost osebnih podatkov

Dostop do osebnih podatkov je omogočen izključno upravljavcu. Vaših osebnih podatkov ne posojamo ali prodajamo, uporabljamo jih le za vnaprej definirane namene, za katere imamo vaše eksplicitno dovoljenje.

Vaše pravice glede posredovanih osebnih podatkov

Vaše pravice glede osebnih podatkov določa GDPR:

  • pravica do obveščenosti: vsakič, ko nam nameravate zaupati podatke, vam najprej pojasnimo, zakaj potrebujemo podatke, kako bomo z njimi rokovali ipd;
  • pravica do informacije, ali imamo oz. hranimo vaše osebne podatke;
  • pravica do vpogleda v podatke, ki jih imamo o vas;
  • pravica do popravka in pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov;
  • pravica do omejitve obdelave (zbiranje, shranjevanje, strukturiranje, spreminjanje, izbris ipd.);
  • pravica do prenosljivosti podatkov: vse podatke, ki ste nam jih posredovali in jih hranimo o vas, smo vam dolžni na vašo zahtevo posredovati v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in vi imate pravico te podatke posredovati drugemu upravljavcu;
  • pravica do ugovora: uporabniki lahko zahtevate, da vaših podatkov ne vključujemo v kakršnekoli obdelave in statistične analize, pri čemer običajno ne gre za prepoznavne osebne podatke. Kljub temu imate pravico ugovora do uporabe teh podatkov;
  • pravica do odločanja o avtomatiziranem sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Združevanje vprašalnikov in eksplicitnih dovoljenj

Ob prijavi na spletni strani www.pika360.si in njenih poddomenah pri različnih vprašalnikih, s katerimi nam posredujete svoje podatke, lahko uporabljamo združevanje s prijavo na naše e-novice. Prijava na e-novice je vedno pogojena z vašim eksplicitnim dovoljenjem. Podatki vprašalnikov in eksplicitna dovoljenja so shranjeni ločeno in medsebojno niso povezani.

Varnost prenosa in hranjenja podatkov

Vsi strežniki in ostali sistemi, na katerih so shranjeni vaši osebni podatki, so varni in primerno zaščiteni po standardnih protokolih.

 

Spletna stran www.zadnjadieta.si in vse njene poddomene imajo vgrajen varnostni certifikat SSL (Let’s Encrypt), ki zakodira komunikacijo med spletno stranjo in uporabniki.

 

Dostop do vaših osebnih in ostalih podatkov imajo samo pooblaščeni sodelavci Jernej Ogrin s.p. Dostop do podatkov je omogočen in dovoljen samo za opravila, ki so nujno potrebna pri njihovem delu.

Kako lahko uveljavite svoje pravice glede zasebnosti?

Kadarkoli lahko koristite svoje pravice in zahtevate vpogled v zapis o vaših podatkih, popravek, izbris iz baze ali uveljavljate katerokoli od omenjenih pravic.

 

Zaradi preprečevanja zlorab in zagotavljanja zanesljive identifikacije bomo lahko od vas zahtevali dodatne podatke. Če vas ne bomo mogli zanesljivo identificirati, lahko ukrepanje tudi zavrnemo. Na vaše zahteve se bomo odzvali v najkrajšem možnem času ali najkasneje v dveh tednih po vašem zahtevku.

 

Če menite, da z obdelavo vaših podatkov kršimo Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, se lahko obrnete tudi na Informacijskega pooblaščenca.

FB Pixel

Naša spletna stran www.pika360.si za merjenje konverzije uporablja pixel za aktivnost obiskovalcev podjetja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (“Facebook”).

 

S pomočjo Facebook-Pixla lahko sledimo vedenju obiskovalcev strani  po tem, ko so bili preko klika na oglas posredovani na našo spletno stran. Na ta način lahko za statistične namene in namene tržnih raziskav analiziramo in optimiziramo oglaševalske ukrepe v prihodnosti.

 

Zbrani podatki so za nas kot upravljavca te spletne strani anonimni, iz njih ne moremo sklepati o identiteti uporabnikov. Podatke hrani in obdeluje podjetje Facebook, kar pomeni, da je možna povezava le do posameznega uporabniškega profila. Facebook sme uporabljati podatke za lastne oglaševalske namene v skladu s pogoji uporabe podatkov podjetja Facebook. S tem lahko Facebook omogoči objavo oglaševalskih oglasov na svojih straneh ter izven Facebooka. Na to uporabo podatkov mi kot upravljavec spletne strani ne moremo vplivati.

 

Pri opombah o varstvu podatkov pri podjetju Facebook najdete nadaljnje opombe o varovanju vaše zasebnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Poleg tega lahko deaktivirate funkcijo za remarketing “Custom Audiences” na področju nastavitev za oglaševalske oglase na naslovu https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .

 

Če želite to storiti, morate imeti vzpostavljen profil in biti prijavljeni na Facebooku.

Trajanje hrambe

Vaši podatki ne bodo hranjeni dalje, kot je nujno potrebno za izpolnitev zgoraj navedenih namenov. Vaši podatki bodo redno izbrisani ali anonimizirani, če za navedene namene ne bodo več relevantni. Osebne podatke posameznikov hranimo le tako dolgo, dokler zanje opravljamo storitve oziroma v skladu z zakonsko določenimi roki arhiviranja in hrambe).

Back to top: